ไซตามะ

จังหวัดไซตามะ เป็นหนึ่งในจังหวัดปริมณฑลของกรุงโตเกียว มีพื้นที่ค่อนข้างมากซึ่งบางที่อาจจะแตกต่างจากพื้นที่ที่ติดต่อกับกรุงโตเกียวอย่างมาก ทำให้เกิดคำพูดที่ว่าอยากเห็นบ้านนอกญี่ปุ่นให้ไปดูไซตามะ เมืองท่องเที่ยวชื่อดังอย่างคาวาโงเอะ (คาวาโกเอะ)หรือเอโดะน้อยซึ่งเป็นเมืองเก่าสมัยโชกุนปกครองญี่ปุ่นที่ยังคงสภาะสมบูรณ์ที่สุดของญี่ปุ่น

Loading