โอกินาวะ

จังหวัดโอกินาวะอยู่ใต้สุดของญี่ปุ่น ประกอบเกาะต่าง ๆ กินพื้นที่ยาวกว่า 1,000 กิโลเมตร กินสองในสามของเกาะรีวกีวซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของคีวชูไปทางไต้หวัน เมืองเอกคือนาฮะซึ่งอยู่ภาคใต้ของเกาะโอกินาวะ

แม้จังหวัดโอกินาวะจะเป็นพื้นที่เพียงร้อยละ 0.6 ของดินแดนญี่ปุ่นทั้งหมด แต่ร้อยละ 75 ของทหารสหรัฐที่ประจำในญี่ปุ่นก็ตั้งอยู่ในจังหวัดนี้ ปัจจุบัน มีกองกำลังสหรัฐราว 26,000 กองตั้งอยู่ในจังหวัดโอกินาวะ ซึ่งชาวญี่ปุ่นจำนวนมากไม่ค่อยพึงพอใจต่อทหารอเมริกันเท่าไหร่ เพราะสร้างปัญหาให้แก่คนท้องถิ่นอยู่เสมอ

โอกินาวะเป็นเสมือนเมืองหน้าด่านรับพายุประจำฤดูกาลของญี่ปุ่น

Loading