ฮิโรชิมะ

จังหวัดตั้งอยู่บริเวณภาคชูโงกุของญี่ปุ่นมีเมืองเอกในชื่อเดียวกันคือ นครฮิโรชิมะ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง เมืองฮิโรชิมะ ถูกฝ่ายพันธมิตรซึ่งนำโดยสหรัฐอเมริกาทิ้งระบิดนิวเคลียร์ลงใจกลางเมือง ทำให้เมืองแทบจะราบเป็นหน้ากลอง เหลือเพียงโดมปรมาณูเท่านั้นที่ไม่ถูกทำลายลงทั้งหมดและถูกถูกจัดให้เป็นอนุสรณ์สันติภาพ

Loading