รถเช่าพร้อมคนขับญี่ปุ่น202301

รถเช่าพร้อมคนขับในประเทศญี่ปุ่นภายในเดือนมีนาคมนี้มีรถพร้อมให้บริการถึง 5 รุ่น 7 แบบ

  • ALPHARD แบบ 6 ที่นั่ง และ 7 ที่นั่ง แต่แนะนำไม่เกิน 5 ที่นั่งครับ ใสากระเป๋าเดินทางได้ 4 ใบ ค่าบริการ วันละ 80,000 เยน
  • GRAN ACE 5 ที่นั่ง ใ่ส่กระเป๋าเดินทางได้ประมาณ 4 ใบ ค่าบริการวันละ 85,000 เยน
  • GRAND CABIN 9 ที่นั่งใสกระเป๋าเดินทางได้ประมาณ 10 ใบ ค่าบริการวันละ 80,000 เยน
  • COMMUTER 13 ที่นั่ง ไม่มีที่ใส่กระเป๋าเดินทาง ค่าบริการวันละ 90,000 เยน
  • COASTER 18 ที่นั่งใส่กระเป๋าเดินทางได้ประมาณ 16 ใบ และแบบ 21 ที่นั่งใสกระเป๋าเดินทางไม่ได้ ค่าบริการวันละ 130,000 เยน

รวมค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าจอดรถ ค่าที่พักคนขับ ค่าอาหารคนขับแล้ว

Loading