นางาโนะ

จังหวัดนางาโนะ เป็นจังหวัดที่อยู่เกือบใจกลางของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภาคชูบุ นอกจากนั้นการเดินทางจากเมืองหลักยังสะดวกและใช้เวลาไม่นานโดยการเดินทางด้วยชิงกันเซ็ง

ที่นี่ยังเคยเป็นเจ้าภาพในการจัดโอลิมมปิกและพาราลิมปิกฤดูหนาวในปี 1998 อีกด้วยนะ ที่จังหวัดนางาโนะมีชื่อเสียงในหลายๆ ด้าน ทั้งออนเซ็น หิมะ ลานสกี ผลไม้ และวิวธรรมชาติที่สวยงาม (ข้อมุลจากchillchilljapan)

Loading