ทตโตริ

จังหวัดทตโตริ ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของญี่ปุ่น ทิศเหนือติดต่อกับทะเลญี่ปุ่น ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดเฮียวโงะ ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดโอกายามะและจังหวัดฮิโรชิมะ และทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดชิมาเนะ

Loading