ชิงะ

จังหวัดชิงะ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดฟุกุอิ จังหวัดมิเอะ จังหวัดกิฟุ จังหวัดเกียวโต แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของชิงะคือทะเลสาบบิวะ

Loading