กุมมะ

จังหวัดกุมมะเป็นจังหวัดบริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของเขตคันโต โดยบริเวณส่วนมากมีลักษณะเป็นภูเขาในส่วนเหนือ และบริเวณส่วนใต้เป็นที่ราบซึ่งประชากรส่วนมากจะอาศัยอยู่ทิศใต้ของกุมมะติดต่อกับจังหวัดไซตามะ รูปร่างของแผนที่เขตแดนกุมมะถูกเรียกว่ามีลักษณะเหมือนนกกระสากางปีกบิน จังหวัดกุมมะไม่มีชายฝั่งทะเล โดยเขตแดนของจังหวัดกุมมะติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้ แหล่งแช่น้ำแร่ชื่อดังหนึ่งในน้ำที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอย่างคุซะสึอนเซ็นตั้งอยู่ในจังหวัดนี้

Loading