COASTER

โตโยต้าโคสเตอร์ รถไมโครบัสความจุ 17/18/21/28 ที่นั่ง เป็นรุ่นเดียวกับที่เข้าจำหน่ายในประเทศไทย มีความแตกต่างกันเล็กน้อย โดยรุ่นที่จัดจำหน่ายในประเทศไทยเป็นรุ่นที่ใช้สำหรับเป็นรถรับ-ส่งนักเรียน

ค่าบริการ รถไมโครบัส 17/18/21 ที่นั่ง พร้อมคนขับ (ไทย-ญี่ปุ่น)

  • โตเกียว วันละ 110,000 เยน
  • ไซตามะ ชิบะ คานากาวะ วันละ 120,000 เยน
  • เขตคันโต เช่น อิบะระกิ นิกโก ฟุจิ ชิซุโอะกะ วันละ 120,000 เยน
  • จังหวัดอื่นๆ บนเกาะฮนชู  โอซากา นาโกยา เกียวโต เกาะชิโกกุ โทโฮะกุ ค่าบริการวันละ 130,000 เยน
  • เกาะฮกไกโด วันละ 130,000 เยน
  • เกาะคิวชู เกาะโอกินาวา ต้องใช้บริการอย่างน้อย 4 วันติดต่อกันขึ้นไป ค่าบริการวันละ 130,000 เยน
  • พื้นที่อื่นๆ พิจารณาแบบรายต่อราย

ค่าบริการแบบเหมาจ่ายรวม

– ค่าน้ำมัน

– ค่าทางด่วน

– ค่าจอดรถ

– ค่าที่พักคนขับ

– ค่าประกันอุบัติเหตุทางรถยนต์

เงื่อนไขการใช้รถเช่าพร้อมคนขับ


– วันละ 400 กิโลเมตร

– วันละ 12 ชั่วโมง โดยนับจากเวลานัดหมาย

– ไม่เกิน 21:00 น. แม้การใช้รถยังไม่ครบ 12 ชั่วโมง การให้บริการก็จะสิ้นสุดลงในเวลา 21:00 น. ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็นทำให้ล่าช้า เช่นระหว่างทางจราจรติดขัดที่ไม่ใช่การติดขัดตามปกติ อย่างเช่น การเดินทางกลับจากภูเขาไฟฟุจิวันธรรมดาใช้เวลา 2 ชั่วโมง วันหยุดใช้เวลา 3 ชั่วโมง ทางคนขับรถจะแจ้งให้ทางลูกค้าทราบว่าต้องออกเดินทางเข้าโตเกียวกี่โมง ซึ่งปกติก็คือ 17:00/18:00 น. มีข้อยกเว้นสำหรับวันที่ต้องส่งออกสนามบินสามารถใช้รถเกินชั่วโมงได้แต่ไม่ให้เกิน 23:59 น. ทั้งนี้ต้องถามความสมัครของคนขับด้วยเพราะคนขับอาจมีภาระกิจลูกค้ารายอื่นในวันถัดไป

(เหตุผลหลักของการจำกัดระยะทางและเวลาให้บริการในแต่ละวันไว้ เพื่อไม่ให้ลูกค้าและพนักงานขับรถเหนื่อยล้ากับการเดินทางมากเกินไป โดยเฉพาะพนักงานขับรถจำเป็นต้องได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ เพื่อให้ร่างกายพร้อมที่จะให้บริการลูกค้าในวันถัดไป หรือหากในแต่ละวันนั่งรถระยะทางไกลโอกาสในการเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ของลูกค้าก็จะลดน้อยลงไป )

หมายเหตุ
กรณีใช้รถเกินเงื่อนไขในแต่ละวัน คนขับรถจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนทุกครั้ง เพื่อให้ลูกค้าได้พิจารณา

จองรถติดต่อทางไลน์ไอดี 0948599889 (ตัวเลขทั้งหมด)

ALPHARD3G
แกรนเอส
GRANDCABIN9
COMMUTER
ALPHARD
GRANACE.
GRANDCABIN
คอมมิวเตอร์
previous arrow
next arrow
ALPHARD
GRANACE.
GRANDCABIN
คอมมิวเตอร์
previous arrow
next arrow
Shadow

 1,826 total views,  1 views today