GRANACE

โตโยต้าแกรนเอส หนึ่งในรถยนต์นั่งของโตโยต้าขนาดใหญ่มีพื้นฐานจากรถตู้ไฮเอสคอมมิวเตอร์ แต่ความยาวจะน้อยกว่ารุ่นคอมมิวเตอร์ แม้จะสั้นกว่าแต่ความยาวเท่ากับคอมมิวเตอร์รุ่นเดิมที่เพิ่งถูกทดแทนด้วยโฉมปัจจุบัน

GRAN ACE ขนาดความจุผู้โดยสารสูงสุด 5 ที่นั่งโดยสาร

ค่าบริการ

 • บริการ รับหรือส่งสนามบินคิดเป็นเที่ยว ค่าบริการขึ้นกับระยะทาง
 • โตเกียว และจังหวัดอื่นรอบโตเกียว เช่น ชิบะ คะนะกะวะ ไซตะมะ วันละ 75,000 เยน
 • ฟุจิ นิกโก โกเต็มบะ ฮะโกะเนะ วันละ 75,000 เยน
 • จังหวัดอื่นๆ บนเกาะฮนชู เช่น โทชิงิ ยะมะนะชิ โอซากา นาโกยา เกียวโต วันละ 75,000 เยน
 • เกาะชิโกกุ ค่าบริการวันละ 80,000 เยน และต้องใช้บริการ 2 วันติดต่อกันขึ้นไป
 • เกาะฮกไกโด ค่าบริการวันละ 80,000 เยน
 • เกาะคิวชู ค่าบริการวันละ 80,000 เยน และต้องใช้บริการ 4 วันติดต่อกันขึ้นไป
 • หมู่เกาะริวกิวหรือเกาะโอกินาวา ค่าบริการวันละ 80,000 เยน และต้องใช้บริการ 4 วันติดต่อกันขึ้นไป
 • พื้นที่อื่นๆ ค่าบริการพิจารณาแบบรายต่อราย
 • พื้นที่ซึ่งไม่มีรถประจำอยู่ค่าบริการจะแตกต่างจากค่าบริการแบบเหมาจ่ายรายวัน
 • ค่าบริการรับส่ง อาจสูงกว่าค่าบริการเหมาจ่ายเต็มวัน หากระยะทางไปกลับของรถมากกว่าระยะทางที่ให้บริการในแต่ละวัน แม้ลูกค้าจะใช้บริการเพียงขาเดียวก็ตาม
 • ค่าบริการแบบวันเดียวในบางพื้นที่อาจสูงกว่าค่าบริการเหมาจ่ายเต็มวันทั่วไป (โปรดสอบถามก่อน) โดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งไม่มีรถประจำอยู่

ค่าบริการเหมาจ่ายรวมค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าจอดรถ ค่าที่พักคนขับ ค่าประกันอุบัติเหตุทางรถยนต์ (ไม่รวมค่าผ่านทางขึ้นฟุจิทุกชั้น)

เงื่อนไขการใช้รถเช่าพร้อมคนขับ
– วันละ 400 กิโลเมตร โดยนับระยะทางจากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดหมายปลาย ซึ่งอาจจะเป็นโรงแรม ที่พัก สนามบิน สถานีรถไฟ ท่าเรือ เป็นต้น

– วันละ 12 ชั่วโมง นับจากเวลานัดหมาย เช่นนัด 08:00 น. แต่ออกรถในเวลา 09:00 น. บริการก็จะสิ้นสุดลง 20:00 น. กรณีลูกค้าเปลี่ยนแปลงเวลานัดหมายต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 8 ชั่วโมงก่อนถึงเวลานัดหมายเดิม

– ไม่เกิน 21:00 น. แม้การใช้รถจะไม่ถึง 400 กิโลเมตร ระยะเวลาไม่ถึง 12 ชั่วโมง การให้บริการก็จะสิ้นสุดลง ทั้งนี้เพื่อให้คนขับได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ ยกเว้นวันที่ต้องส่งออกสนามบิน ไม่เกิน 23:59 น.

(การจำกัดระยะทางและเวลาให้บริการในแต่ละวันไว้ เพื่อไม่ให้ลูกค้าและพนักงานขับเหนื่อยล้ากับการเดินทางมากเกินไป โดยเฉพาะพนักงานขับรถจำเป็นต้องพักผ่อนอย่างเพียงพอ เพื่อให้ร่างกายพร้อมที่จะให้บริการลูกค้าในวันถัดไป หรือหากในแต่ละวันนั่งรถระยะทางไกลโอกาสในการเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ จะลดน้อยลงไป)

หมายเหตุ
กรณีใช้รถเกินเงื่อนไขในแต่ละวัน คนขับรถจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนทุกครั้ง เพื่อให้ลูกค้าได้พิจารณา และต้องขึ้นกับความสมัครใจของคนขับรถด้วย แม้บริการบริการของลูกค้าจะสิ้นสุดลงวันนี้ ในวันถัดไปคนขับอาจต้องไปให้บริการลูกค้าท่านอื่นต่อ ดังนั้นคนขับต้องได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ

ALPHARD3G
GRANDCABIN9
COMMUTER
COASTER
ALPHARD
GRANDCABIN
คอมมิวเตอร์
COASTER
previous arrow
next arrow
ALPHARD
GRANDCABIN
คอมมิวเตอร์
COASTER
previous arrow
next arrow
Shadow

 214 total views,  1 views today