ใบขับขี่สากลเช่ารถญี่ปุ่น

หลาย ๆ ท่านนิยมเที่ยวญี่ปุ่นด้วยการเช่ารถขับกันเอง หลังการเปิดประเทศครั้งนี้ พบปัญหานักท่องเที่ยวไทยที่จะเช่ารถขับในประเทศญี่ปุ่น แต่ก็ต้องผิดหวัง บริษัทรถเช่าไม่ปล่อยรถให้เนื่องจากใบขับสากล (ใบขับระหว่างประเทศ) ไม่สามารถใช้ได้ ประเทศญี่ปุ่นยอมรับใบอนุญาตขับรถหว่างประเทศที่ใช้อนุสัญญาเจนีวาปี คศ. 1949 นอกเหนือจากนี้จะไม่รับ บางท่านชำระค่ารถล่วงหน้าและไม่ได้รับเงินคืน หลาบท่านทริปล่ม หลายท่านเลือกใช้บริการรถพร้อมคนขับของเราแทน บางท่านที่ไม่สามารถขอคืนค่าเช่ารถได้ก็จ้างคนขับของเราไปช่วยขับ ทางบริษัทเราคิดค่าแรงวันละ 25,000 เยน ไม่รวมค่าเดินทางและค่าที่พักของคนขับ แต่ก็ยังมีอีกหลายท่านที่ใบขับขี่ใช้อนุสัญญาถูกต้องตามความต้องการของญี่ปุ่น แต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ประทับตรามาด้วย แบบนี้ก็ใช้ไม่ได้เช่นกัน

Loading