โทกุชิมะ

จังหวัดโทกุชิมะ ตั้งอยู่บนเกาะชิโกกุ ภูมิภาคชิโกกุ ภูมิภาคที่เล็กที่สุดในประเทศญี่ปุ่น แต่ก็เป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากมาย ไม่จะเป็นภูเขาที่มีความสูงมากที่สุด น้ำวนนารุโตะ พื้นชายฝั่งที่สวยงาม (ข้อมูลจาก ANGLE,CHILLCHILLJAPAN)

Loading