รับ-ส่งสนามบิน

บริการรับ- ส่งสนามบิน คิดค่าบริการเป็นเที่ยว ขึ้นกับระยะทาง โดยไม่มีการแวะ ยกเว้นแวะเข้าห้องน้ำหรือรับประทานอาหารบนเส้นทางที่รถวิ่งผ่าน หากแวะนอกเส้นทางจะคิดค่าบริการอย่างน้อยเท่ากับ 1 วันเต็ม ค่าบริการรับจากเที่ยวบินหลัง 21:00 น. จะคิดอีกอัตราหนึ่งขึ้นกับเวลา เที่ยวบินดึกจะแพงกว่าเที่ยวบินช่วงหัวค่ำ

Loading