ซางะ

จังหวัดซางะ หรือ ซากะ ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะคีวชู ทางภาคใต้ของประเทศญี่ปุ่น ทางทิศตะวันออกติดกับจังหวัดฟูกูโอกะ ทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดนางาซากิ มีเนื้อที่ประมาณ 2,400 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศทางตอนเหนือและทางตะวันตกเป็นเทือกเขาสูงใหญ่ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวนหลายแห่ง ทั้งยังเป็นแหล่งฟื้นฟูปลูกป่าทดแทนที่มีความก้าวหน้าที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น ต่ำลงมาเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำซึ่งเป็นแหล่งกสิกรรมอันสำคัญ ทางด้านตะวันตกเป็นเนินเขาและที่ราบสูงซึ่งเกิดจากลาวาและหินภูเขาไฟ มีที่ราบชายฝั่งทะเลทั้งสองด้านได้แก่ทะเลเก็งไกทางด้านเหนือและทางด้านใต้ติดกับทะเลอาริอาเกะที่ซึ่งความสูงของระดับน้ำขึ้นน้ำลงต่างกันถึง 6 เมตร จังหวัดมีเนื้อวากิวขึ้นชื่ออันดับต้นๆ ของประเทศญี่ปุ่น

Loading