กิฟุ

 จังหวัดกิฟุ ตั้งอยู่ในภูมิภาคจูบุบนเกาะฮนชู  มีประชากร 1,991,390 คน (ข้อมูลเมื่อ 1 มิถุนายน ค.ศ. 2019) และมีพื้นที่ 10,621 ตารางกิโลเมตร(4,101 ตารางไมล์) จังหวัดกิฟุมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดโทยามะทางทิศเหนือ, จังหวัดอิชิกาวะทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ, จังหวัดฟูกูอิทางทิศตะวันตก, จังหวัดชิงะทางทิศตะวันตกเฉียงใต้, จังหวัดมิเอะและไอจิทางทิศใต้ และจังหวัดนางาโนะทางทิศตะวันออก

กิฟุเป็นเมืองเอกและเมืองใหญ่สุดของจังหวัด เมืองหลักอื่น ๆ ได้แก่ โองากิ, คากามิงาฮาระ และทาจิมิ เมืองท่องเที่ยวชื่อดังอย่างทากายามะและหมู่บ้านชินากาวะก็ตั้งอยู่ในขังหวัดกิฟุ

Loading